Ve čtvrtek 11.června jsme vyrazili na výlet do Žďáru nad Sázavou. Nejprve jsme si prohlédli kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jako na dlani byl pod námi Zámek Žďár nad Sázavou.Ten jsme jen minuli a pokračovali k Pilské nádrži - Piláku. Tady jsme si užili dětské hřiště se všemi atrakcemi a posilovacími stroji. Výlet jsme zakončili bowlingem a rozchodem na náměstí. Počasí nám přálo. Byla to pohodička. V dobré náladě jsme si celý den krásně užili :-)

Další fotky ve fotogalerii zde

     Přiblížila se doba školních výletů, proto jsme si s dětmi naplánovali na 2. června trasu do centra Botanicus, kde se nachází botanické zahrady a středověké řemeslné městečko.  

Ani jsme se nenadáli a je tu závěr školního roku. Poté co z žáků 9. ročníku opadlo napětí z přijímacích zkoušek, začali se někteří obávat „malých maturit“.

    Tento projekt zahrnuje zkoušku z matematiky, českého jazyka a literatury a obhajobu projektu formou prezentace. Žáci si dle svého zvážení vybírali témata z různých předmětů. Nejvíce témat bylo zastoupeno v dějepise (9), následoval zeměpis (4), přírodopis (3), angličtina (3), fyzika (2), chemie (2) a literatura (1).

    Většina žáků ke své práci přistoupila zodpovědně a jejich prezentace se jim velice zdařily. Někteří dokonce vystupovali téměř na profesionální úrovni, výborně se orientovali ve svém tématu a pohotově reagovali na všetečné otázky zkoušejících.

    Doufejme, že tento projekt bude přínosem pro jejich další studia i život.

184
185

192
195

1.strana fotogalerie

2.strana fotogalerie

Ve středu 3. května 2015 proběhla v tělocvičně školy taneční akademie. Vystoupily všechny taneční kroužky.

Další foto ve fotogalerii.

V úterý 26. 5. 2015 navštívili žáci pátého ročníku program s názvem Než si ukrojíme krajíc chleba na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí.

Nejdříve jsme si vyslechli pohádku o pekaři, poznávali různé druhy obilí a prohlíželi si obilky pod lupou. Vyzkoušeli jsme si také, jak se dříve mlátilo obilí pomocí cepů. Zrna, která jsme vymlátili,  jsme poté pomleli a získanou celozrnnou mouku použili při výrobě placek. Ty nám všem náramně chutnaly.

Žáci 5. třídy a p.uč. Musilová

 

   
   

Kalendář akcí  

Volný den
pondělí 25.03.2019
07:00
- hod.
2. miniškolička
úterý 26.03.2019
15:30
- hod.
Zápis do první třídy
pátek 12.04.2019
13:00
- 17:00 hod.
Zlatý list - místní kolo
úterý 16.04.2019
07:40
- hod.
Zlatý list pro mladší
pátek 26.04.2019
07:40
- hod.
Beseda s policií - II. stupeň
úterý 30.04.2019
00:00
- 00:00 hod.