Ve středu 7. května 2014 se v Kulturním domě konala Jarní akademie.Vystoupili na ní žáci naší školy se svým pásmem pro maminky, hrou na flétny, zpěvem, scénkami, zpěvohrou, tancem či módní přehlídkou. Všem se vystoupení podařilo a patří jim velké poděkování.

Poděkování patří také všem rodičům a dalším návštěvníkům za hojnou účast a příspěvek na vstupné. V dobrovolném vstupném bylo vybráno 4 187 Kč, které plánujeme využít na Mikulášskou nadílku na 1. stupni a na ceny za soutěže a olympiády pro žáky.

 Ve fotogalerii najdete 45 fotografií ze všech vystoupení na 3 stranách. Přejít do fotogalerie zde.

Žáci 4. a 7. třídy měli ve středu 7. května 2014 velkou radost. Zapojili se totiž do velké jarní soutěže COOPMÁNIE pro moravské a slezské základní školy a víceletá gymnázia a získali 2. místo. Vyhrávají třídenní zájezd do Jeseníků od 18. - 20. června. Cenu jim v odpoledních hodinách předali zástupci společnosti COOP a radia Čas.

Čtěte dál, jak se na soutěž dívají žáci ze 4. třídy

V pátek 2. května 2014 se na naší škole konal projektový den ke Dni Země. Tentokráte žáci pracovali ve smíšených skupinách - v každé skupině byli žáci od 2. do 8. ročníku. Žáci 9. třídy se podíleli spolu s učiteli na organizace dne. Jednotlivé skupiny prošly 10 dílnami: Pozdrav Slunci, Poslové Slunce, Planety sluneční soustavy, Slunce jako symbol, Slunce náš hodinář, Vítání nového dne, Energetičtí otroci, Rostliny, které změnily svět, Co nám Slunce dává a Slunce naše obživa.

Další foto ve fotogalerii /pozn. fotogalerie má 3 strany po 20 fotografiích/

 

Žáci 8. ročníku absolvovali v měsíci březnu formou dvou tříhodinových bloků a praktických ukázek kurz první pomoci, sami si některé činnosti mohli vyzkoušet, což je pro ně velmi přínosné. Kurz byl zakončen 23. dubna praktickou ukázkou složek IZS. Přijeli za námi zástupci hasičského záchranného sboru a auto záchranné služby. Žáci si mohli vše prohlédnout a spoustu věcí prozkoumat. Z praktických ukázek je asi nejvíce zaujalo stříkání hadicí a přeřezávání kovů.

     Doufejme, že budou žáci schopni aplikovat v případě potřeby zásady první pomoci.

     Zástupcům IZS moc děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám věnovali. 

Další foto ve fotogalerii.

Do hodin informatiky v 8. ročníku jsme zařadili téma 3D počítačová grafika. Žáci pracovali v programu Google Sketch Up a vytvářeli vlastní návrhy altánu na zahradu. Zde si můžete prohlédnout práce některých žáků: