Dne 3. června 2014 si žáci deváté třídy zkusili vyměnit své role s učiteli na 1. stupni. „Noví učitelé“ se zhostili své funkce na výbornou. Nejprve všichni absolvovali náslech u daného učitele, aby se mohli podívat, jak to v hodinách probíhá. Potom si nachystali přípravu na hodinu, kterou předem konzultovali se svými skutečnými učiteli. Někteří si připravili pomůcky (nebo si je půjčili), křížovky, diktáty, kvízy atd. Horší bylo udržet kázeň u starších žáků a hlavně zaujmout třídu, aby pracovala.

Celá fotogalerie zde

V měsíci dubnu vyhlásil ČOV tuto akci pro všechny základní školy v České republice. Naše škola se do tohoto projektu také zapojila a přispěla k tomu, že se náš kraj Vysočina stal krajem s nejvyšším počtem zapojených škol - 81% !

Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...
Česko sportuje a spolu s ním i...

Slohový útvar úvaha – žáci si vybírali z několika témat. Většině z nich se podařilo napsat velmi zajímavé práce. Tady je ke stažení ukázka několika z nich: 

Žáci 8. a 9. třídy měli možnost ve 2. pololetí v rámci volitelného předmětu dílny tvořivosti navštěvovat skupinu redakce.

Může si přečíst, jak sami popisují svoji práci v předmětu.

    Dne 10. 6.2014 se žáci 8.třídy vydali na jednodenní školní výlet do Brna. Žáci z Borů se ráno sešli ve vestibulu a vyrazili na vlak do Skleného,  po cestě se k nim přidaly děti  z Radenic . Nakonec  jsme  se všichni sešli na vlakovém nádraží a vyrazili vlakem do Brna.

Dále ve fotogalerii