V případě zájmu žáků bude kroužek basketbalu probíhat v úterý od 15.30 - 16.30 hodin.

V úterý 19. září rozdají třídní učitelé žákům nabídku zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018. Vyplněný dotazník jim budou odevzdávat do pondělí 25. září.

 

Schůze SRPDŠ a třídní schůzky se konají ve středu 18. října 2017 v 15.30 hodin v budově školy.

12. října 2017 nás po druhé vyučovací hodině čeká na fotbalovém hřišti program o dravcích a sovách. Na tento program bude částkou 50 Kč na žáka přispívat Rada rodičů.

 

   
   

Kalendář akcí  

Jarní prázdniny
pondělí 26.02.2018
00:00
- 00:00 hod.
Bruslení
úterý 06.03.2018
09:30
- 12:20 hod.