Výuku nepovinného předmětu náboženství bude ve školním roce 2018/2018 zajišťovat R.D. Karel Adamec, farní vikář. Výuka je plánována následovně:

1. třída: pondělí 11.25 - 12.05 hod.

II. třída: pondělí 12.05 - 12.45 hod. (žáci z obcí Sklené n.O., Radenice a Rousměrov mohou být po domluvě uvolněni na autobus)

III. třída: pondělí 12.45 - 13.30 hod.

IV. a V. třída: středa 12.40 - 13.25 hod.

VI. až IX. třída: středa 13.25 - 14.10 hod.

Výuka náboženství proběhne poprvé v pondělí 1. října a ve středu 3. října.

Stravu ve školní jídelně si přihlašte v pondělí 3. 9. 2018 po 9.30 hod. v kanceláři školní jídelny. U některých strávníků docházi ke změnám v platebních údajích. V případně nově docházejících dětí je třeba vyplnit přihlášku na stravování.

Placení stravného v hotovosti je první středu v měsíci od 6.30 do 15 hod.

Odhlášky stravy dětí se přijímají POUZE v jídelně ZŠ a to osobně, nebo na telefonu : 566 535 138 do 7.00 hodin.

Na odhlášky nahlášené pedagogickému personálu (jako např.nemoc dítěte) není možné přihlížet jako automatická odhláška stravy.

Olga Padalíková, vedoucí školní jídelny

 31. 8. 2018 došlo ke změně v rozvrhu 4. třídy.

 

(rozvrh platný od 1.9.2018)

                     
 

 I. třída 
Třídní učitel: Benešová Jana

 
   

1
7:40- 8:25

2
8:35- 9:20

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:20-14:05

8
14:15-15:00

 
 

 
P
o

 

Čj

M

Vv

Čj

         
 

 
Ú
t

 

Čj

Tv

ČaS

Čj

         
 

 
S
t

 

Čj

Čj

M

Hv

         
 

 
Č
t

 

Čj

Tv

M

ČaS

         
 

 
P
á

 

Čj

M

Čj

         
                     

 

Od září budou opět probíhat zkoušky sboru Babačka. Předpokládané termíny zkoušek jsou:

4. 9. v 16.00 hod.

12. 9. v 17.00 hod.

20. 9. v 17.00 hod.

26. 10. v 17.00 hod.

31. 10. v 17.00 hod.

8. 11. v 16.00 hod.

15. 11. v 17.00 hod.

23. 11. v 17.00 hod.

Prosinec: termín bude upřesněn, koncert v Netíně

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018 v 7.40 hodin.

Plánovaná nástavba školy započata nebude.

Organizace školního roku 2018/2019 z MŠMT ke stažení zde: