Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory nabízí volné místo na pozici asistent pedagoga v MŠ, úvazek 0,5. Jedná se o zástup za nemoc, předpokládaná délka 14 dní. Nástup je od středy 9. 5. 2018.

Požadavky na uchazeče: splnění kvalifikace dle §20 zákona 563/2004 Sb.

Podrobnosti získáte v kanceláři ředitele školy osobně nebo na tel č. 603 769 687.

František Eliáš

V pátek 27. dubna  žáci 9. třídy pod vedením p. uč. Jurkové a p. uč. Křížové připravili přírodovědnou stezku Zlatý list pro nejmladší žáky naší školy. Žáci 2. až 4. třídy rozdělení do družstev procházeli 6 stanovišť, která prověřila jejich znalosti o přírodě. Děti poznávaly byliny, ryby, vesmír, stromy, savce, obojživelníky a hmyz. Všechna stanoviště si prošli i naši prvňáčci, pro které zde byly připraveny speciální úkoly. V závěru soutěže se všichni přemístili na tvoření, kde si vytvořili květináčky, do kterých si zasadili květiny. Po sečtení všech bodů byli vyhlášeni vítězové.

Byl slunný den, ptáci zpívali, krásně to ubíhalo a nám se to líbilo smile  Kdybyste se zeptali dětí, řeknou, že si to příjemně užily. A my taky. Doufáme, že se akce bude opakovat i  v příštím roce.

S přátelským pozdravem deváťáci wink

Zlatý list 2018

Další foto zde

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. května 2018 od 15.30 do 17 hodin v kmenových učebnách.

V průběhu měsíce března a dubna absolvovali žáci 8. ročníku tři výukové bloky první pomoci. V teoretické části si nejen zopakovali již dříve získané znalosti z poskytování první pomoci, ale dověděli se i spoustu nových informací. Prakticky si také vyzkoušeli obvazování různých zranění, nepřímou masáž srdce a uložení postiženého do stabilizované polohy. Velmi zajímavou částí programu byla prohlídka vnitřního vybavení sanitky.

Mgr. Věra Musilová, tř. uč.

 

   
   

Kalendář akcí  

Turnaj v miniházené
čtvrtek 13.12.2018
07:00
- hod.
Vánoční den
pátek 21.12.2018
07:40
- 12:15 hod.
Vánoční florbalový turnaj pro ZŠ
čtvrtek 27.12.2018
07:30
- hod.
Třídní schůzky
středa 09.01.2019
15:30
- 17:00 hod.