Komunitní škola Bory plánuje další rok své činnosti. Zde můžete vyplnit dotazník zjišťující zájem o kurzy. V případě vyplnění kontaktních údajů slouží dotazník jako předběžná přihláška do označených kurzů. Budou otevřeny kurzy s dostatečným počtem zájemců.

Komunitní škola Bory - dotazník