Ve čtvrtek 19. 9. vyrazila 7., 8. a 9. třída na exkurzi do Prahy. Čekala nás prohlídka Letiště Václava Havla a procházka historickým centrem Prahy. Od školy jsme vyjížděli už v šest hodin ráno a zamířili jsme rovnou na letiště, kterým nás velmi poutavě provázel bývalý člen vojenského letectva. Nejdříve jsme museli projít bezpečnostním rámem, což byla pro některé zcela nová zkušenost. Poté jsme nasedli do vyhlídkového autobusu, který nás po letištní ploše přepravoval. Díky tomu jsme mohli zhlédnout hasičské vozy, vnitřní prostory hangáru, provoz na ploše letiště či navádění letadel na stání. Velkým zážitkem pro nás byla možnost sledovat starty a přistávání letadel. Plni dojmů jsme se poté přesunuli k Pražskému hradu, nahlédli jsme do katedrály svatého Víta, pokračovali jsme Nerudovou ulicí a přes Karlův most a Staroměstské náměstí jsme dorazili až na Václavské náměstí. Zde už žáci dostali tolik očekávaný rozchod, každá skupinka tak využila tento volný čas po svém. Z Prahy jsme si odvezli spoustu zážitků, nových vědomostí a někteří i pěkný suvenýr.

 Foto z exkurze zde

Dita Malášková, Marta Aubusová a Ludmila Zikmundová