Zasedání školské rady dne 8.10.2019

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory

 za školní rok 2018-2019

  1. Projednání nové přílohy ŠVP – Robotika a vyjádření se k návrhu

 

 

Závěry:

  1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
  2. Projednali jsme novou přílohu ŠVP – Dílny tvořivosti - Robotika
  3. Dohodli jsme se o zaslání návrhu rozpočtu v měsíci listopadu, doplnění, připomínkováni.
  4. Různé: diskutovali jsme o současné výuce cizích jazyků ve škole (NJ, AJ)

 

 

V Borech dne 8.10.2019

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš