V deváté třídě zrovna probíráme nelehké období druhé světové války. Když jsme si povídali o letecké bitvě o Británii, napadlo nás poprosit Matyáše z 8. třídy, aby nám o letadlech něco zajímavého pověděl. Matyáš nás všechny překvapil svými odbornými znalostmi nejen o letadlech, ale i o československých pilotech bojujících v zahraničí a o jednotlivých taženích na počátku války. A taky moc pěkným tričkem! Vše doplnil ukázkou knih, ze kterých své vědomosti čerpá a hlavně vlastními úvahami nad událostmi, které se snad už nikdy nebudou opakovat. V závěru vyzdvihl odvahu Čechoslováků v boji za svobodu. Jsme rádi, že se s námi Matyáš o své znalosti podělil.

Foto zde