V úterý 11. 2. se to v první třídě hemžilo princeznami, piráty, policisty, indiány, nechyběli ani ninjové, čarodějky, kostlivec či sportovec.  Konal se totiž karneval.  Děti si nejdříve udělaly přehlídku a průvod masek a pak se daly do práce. V českém jazyce např. hádaly pohádkové bytosti v aktivitě „Kdo jsem“ a luštily tajné slovo. V pracovních činnostech tvořily ve dvojicích veselého klauna. V hodině předmětu Člověk a svět jsme se věnovali tématu zdraví, nemoci, úrazu a tak jsme vyzkoušeli, jak nám funguje zrak a sluch.  V této aktivitě si nejlépe vedla indiánka. O nemocech a úrazech toho věděli nejvíce naši piráti a kostlivec. Hodinu psaní jsme zahájili pohádkou Teta to plete, to se ale nedalo říci o našich účastnících karnevalu. Ti to nepletli a poznali všechna písmena.  Nechyběla také tombola, ze které si každý odnesl drobnou cenu. Karneval se vydařil a těšíme se na další v příštím roce.      Tř.uč. P. Němcová

Karneval 1.třída
Karneval 1.třída
Karneval 1.třída