Upozornění pro zákonné zástupce dětí a žáků ze dne 26. února 2020

 

Z důvodu rostoucích cen potravin se na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb.,

o školním stravování (přílohy č. 2, ve znění pozdějších předpisů o finančním

limitu na nákup potravin) zvyšuje cena obědů s platností od  1. 3. 2020.

 

Cena stravování od 1. 3. 2020:

1)    děti MŠ do 6 let    přesnídávka    10,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim)                        

                                       oběd                18,- Kč

                                       svačina              7,- Kč

 

 2)    děti MŠ 7-10 let   přesnídávka                   11,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim)

                                       oběd                                21,- Kč

                                       svačina                              7,- Kč          

                                                                                 

     žáci ZŠ 7-10 let       oběd                         21,- Kč     

    

3)    žáci ZŠ 11-14 let   oběd                         23,- Kč

 

4)    žáci 15 a více let    oběd                        26,- Kč

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazeni na dobu školního roku,

ve  kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4 (školní rok = září – srpen).

 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky                     67,- Kč