24. února 2020 jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. V letošním roce 2020 si připravilo 40 soutěžících z 1. až 9.třídy krásné texty k recitaci básní a próz od českých i zahraničních autorů. V příjemném prostředí zrcadlového sálu se sešli recitátoři, porota, sourozenci a mnoho podporujících rodičů a prarodičů. Soutěžící zvládli své vystoupení v milé atmosféře a za velkého potlesku diváků na výbornou.

Porota udělovala body ve složení p. ředitel Eliáš, p.uč. Benešová, p.uč. Chalupa, p.uč. Weinhoferová. Celým programem provázela p.uč. Němcová.

Na závěr obdrželi vítězové v jednotlivých kategoriích diplomy a ceny, ostatní soutěžící pamětní list a sladkost. Dva nejúspěšnější žáci z každé kategorie (mimo 0.kategorie) postoupilo do obvodního kola ve Velkém Meziříčí. Všem soutěžícím děkujeme a blahopřejeme k jejich pěknému výkonu.

Výsledky soutěžících v jednotlivých kategoriích

0. kategorie / 1. ročník /

1.      Matyáš KOBYLKA

2.      Eliška SOPKO

3.      Sofie KUČEROVÁ

3.      Adéla KOZLOVÁ

 

1. kategorie / 2. a 3. ročník / 

1.       Lenka DOLEŽALOVÁ

2.       Petr DOSTÁL

3.       Zuzana HLAVÁČOVÁ

 

2. kategorie / 4. a 5. ročník /

1.       Tomáš PIPIK

2.       Bára POŽÁROVÁ

3.       Vojtěch PIPEK

 

3. kategorie / 6. a 7. ročník /

1.       Zdislava AMBROŽOVÁ

2.       Barbora AMBROŽOVÁ  

2.       Monika MAHELOVÁ 

3.       Petr VAN DEN BERG

 

4. kategorie / 8. a 9. ročník /

1.       Lucie HEZINOVÁ

2.       Dana HEZINOVÁ

2.       Zuzana AMBROŽOVÁ

3.       Vanesa VALENTOVÁ