Milí žáci, vážení rodiče,

v úterý 1. září 2020 ve škole zahájíme nový školní rok.

Naši noví prvňáčci budou přivítáni v učebně I. třídy ředitelem školy, starostkou obce a v neposlední řadě třídním učitelem v 7.40 hodin. Vzhledem k situaci a preventivním opatřením prosíme, aby děti doprovodili pouze rodiče (ne už další rodinní příslušníci). Dále prosíme, aby měl doprovod dětí v budově školy roušky. V tento den půjdou do školy prvňáčci s rodiči hlavním vchodem, do šaten půjdou až později s třídním učitelem.

Žáci ostatních tříd se sejdou ve svých třídách se svými třídními učiteli v 7.40 hodin, končit budou v 9.20 hodin. Do školy budou vstupovat žákovským vchodem přes šatny. Učebnice za uplynulý rok budou odevzdávat až po polovině září po shrnutí a zopakování témat distanční výuky z minulého školního roku.

Obědy pro žáky vaří školní jídelna od středy 2. 9. Obědy lze přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny v úterý 1. 9.  Je třeba si také ověřit aktuální platební údaje pro tento školní rok.

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. 9. Přihlášky rozdají dětem třídní učitelé první školní den.

Výuka náboženství bude probíhat v pondělí (I. - III. tř.) a ve středu (IV. - IX. tř.).

Vzhledem ke covid-19 budou platit ve škole některá hygienická opatření, rodiče i žáci s nimi budou seznámeni. Aktuálně nemusí mít děti ve škole roušky (dojíždějící žáci je mají mít v autobuse).