V rozvrhu tříd může ještě docházet k drobným úpravám.