Také v letošním školním roce se žáci 8. ročníku zúčastnili projektu Kraje Vysočina. První dvě tříhodinové lekce byly zaměřeny na výuku laické zdravotnické první pomoci se zaměřením na důležité a život zachraňující úkony, čas byl věnován také praktickému nácviku. Poslední lekce  se zúčastnili profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem a profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru.

Další foto ve fotogalerii.