Zasedání školské rady dne 10.10.2017

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Jana Kujalová, Vladimír Homola, Pavel Vávra, František Eliáš

 

Omluveni:

 

 

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok 2016-2017
  2. Projednání návrhu změn školního řádu
  3. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků - zapracované změny školského zákona
  4. Domluva na další schůzce školské rady
  5. Domluva na přípravě voleb do školské rady v lednu 2018


 

Závěry:

  1. Schválili jsme výroční zprávu o činnosti školy a seznámili se s přílohami výroční zprávy.
  2. Schválili jsme návrh změn školního řádu.
  3. Schválili jsme pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  4. Domluvili jsme se na schůzce školské rady – listopad.
  5. Diskutovali jsme o možných kandidátech do příští školské rady.

 

V Borech dne 10.10.2017

 

Předseda školské rady                                                          Ředitel školy

Mgr. Jana Benešová                                                              Mgr. František Eliáš