Ve čtvrtek a pátek 14. a 15. února proběhla ve škole akce „Buď laskavec“. Děti si mohly o velké přestávce přijít pro horkou čokoládu za dobrý skutek. Akce měla velký ohlas. Pevně věříme, že děti všechny své skutky splní a budou i nadále laskavé ke svému okolí.

M. Aubusová, D.  Malášková, V. Musilová, P. Němcová