Před jarními prázdninami zavítali předškoláci z Mateřské školy ve Vídni do naší první třídy. Děti se společně s prvňáčky zapojily do práce, protáhly se, namalovaly pěkný obrázek,  prohlédly si třídu a na závěr se zakously do dobré svačinky.            p.uč. J.Benešová