V pondělí 17.2. měly děti v ŠD karneval. Všichni i s paní učitelkou se oblékli do karnevalových masek a mohlo se začít.

           Karneval začal průvodem masek. Každá maska dostala oplatek a obrázek na památku. Potom jsme se dali všichni do tance, který jsme prokládali různými soutěžemi. Nakonec jsme si dali výbornou svačinku-párek v rohlíku a čaj.         

          Po skončení se zase všichni převlékli a spokojeně unavení, plní zážitků odcházeli domů! Doufáme, že příští rok se nám tato akce zase tak vydaří!

                                                                               D.Havelková

Ve školní družině děti mají novou zajímavou pomůcku na cvičení, a sice padákový balon. Hned vyzkoušeli, co s ním jde dělat, jak si společně zacvičit a zahrát zajímavé aktivity.