Letos jsme asi po 25 letech udělali změnu. Místo hlavního města Wien jsme se rozhodli pro studijní poznávací zájezd do 4. největšího města Rakouska Salzburgu.

     V Salzburgu jsme si prohlédli historické jádro města, zastavili se u rodného domu W. A. Mozarta. Zhlédli jsme známou zámeckou zahradu Mirabell, která byla ještě nádherně osázená. Pak nás čekala návštěva Domu přírody (Haus der Natur), kde jsme strávili 2 hodiny a ještě se nám to zdálo málo. Pak už jsme se rozloučili s městem a jeli se ubytovat.

     Po cestě jsme se ještě zastavili u jezera Wolfgangsee. Bydleli jsme v lázeňském městečku Bad Ischl, které proslavil císař František Josef I. se svou ženou "Sissi".  Z hostelu jsme viděli přímo na císařskou vilu (Keiservilla).

V týdnu od 1. 10. bude zahájena výuka náboženství.

Rozvrh výuky:

I. třída: pondělí 11.25 - 12.05 hod.

II. třída: pondělí 12.05 - 12.45 hod. (žáci z obcí Sklené n.O., Radenice a Rousměrov mohou být po domluvě uvolněni na autobus)

III. třída: pondělí 12.45 - 13.30 hod.

IV. a V. třída: středa 12.40 - 13.25 hod.

VI. až IX. třída: středa 13.25 - 14.10 hod.

První lekce tanečního kroužku proběhne ve středu 3. října 2018.

Mladší žáci (1. - 3. třída) - 12.30 - 13.15 hod.

Starší žáci (3. - 9. třída) - 13.20 - 14.05 hod.

Žáci 3. třídy budou zařazeni po domluvě s vedoucí kroužku.

Ve středu 19. 6. 2018 proběhl celoškolní projekt Po mravenčí stezce.

Žáci 3. - 9. třídy při práci ve smíšených skupinách na naučné stezce Šebeň a při výtvarném tvoření na téma mravenci:

Žáci 1. a 2. třídy na naučné vycházce:

 

 

Děti z první třídy mají za sebou první dva týdny práce ve škole. Děti jsou velmi šikovné. A ještě malé ohlédnutí za prvním školním dnem, kdy seděli poprvé ve školní lavici.