V rozvrhu tříd může ještě docházet k drobným úpravám.

Milí žáci, vážení rodiče,

v úterý 1. září 2020 ve škole zahájíme nový školní rok.

Naši noví prvňáčci budou přivítáni v učebně I. třídy ředitelem školy, starostkou obce a v neposlední řadě třídním učitelem v 7.40 hodin. Vzhledem k situaci a preventivním opatřením prosíme, aby děti doprovodili pouze rodiče (ne už další rodinní příslušníci). Dále prosíme, aby měl doprovod dětí v budově školy roušky. V tento den půjdou do školy prvňáčci s rodiči hlavním vchodem, do šaten půjdou až později s třídním učitelem.

Žáci ostatních tříd se sejdou ve svých třídách se svými třídními učiteli v 7.40 hodin, končit budou v 9.20 hodin. Do školy budou vstupovat žákovským vchodem přes šatny. Učebnice za uplynulý rok budou odevzdávat až po polovině září po shrnutí a zopakování témat distanční výuky z minulého školního roku.

Obědy pro žáky vaří školní jídelna od středy 2. 9. Obědy lze přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny v úterý 1. 9.  Je třeba si také ověřit aktuální platební údaje pro tento školní rok.

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. 9. Přihlášky rozdají dětem třídní učitelé první školní den.

Výuka náboženství bude probíhat v pondělí (I. - III. tř.) a ve středu (IV. - IX. tř.).

Vzhledem ke covid-19 budou platit ve škole některá hygienická opatření, rodiče i žáci s nimi budou seznámeni. Aktuálně nemusí mít děti ve škole roušky (dojíždějící žáci je mají mít v autobuse).

Čtvrtek 30. července 2020 - Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou - Iva Bittová & Antonín Fajt & Babačka & Ivo Viktorin & Vladimír Václavek

 

Záznam z vystoupení zde

O koncertu si můžete přečíst zde

Toto pololetí bylo u nás ve škole výjimečné. Výjimečný byl i závěr školního roku. Současná situace to trochu zkomplikovala, a proto se rozloučení se žáky 9.třídy konalo ve třídě bez účasti rodičů, ale za přítomnosti paní starostky Ing. Lucie Dostálové, pana ředitele Mgr. Františka Eliáše a paní učitelky třídní Ludmily Zikmundové. Slova se ujala paní starostka, popřála žákům úspěchy v dalším studiu, pan ředitel zhodnotil všech 9 let ve škole, připomněl úspěchy žáků v jednotlivých ročnících. Žáci obdrželi od paní starostky na rozloučenou zvoneček a podepsali se do kroniky SPOZ. A pak už nastal čas na přání pro deváťáky od paní učitelky třídní a předání vysvědčení.

Přeji všem mým deváťákům úspěšný start do další etapy života.

Ludmila Zikmundová, tř. učitelka