V pátek 17. února 2017 se ve Žďáru nad Sázavou konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. 

V kategorii C, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd, postoupila ze školního kola žákyně 8. třídy Gabriela Homolová. Obsadila zde pěkné 8. místo z 24 soutěžících. V kategorii B pro žáky 7. tříd si také dobře vedl Jakub Homola, který se umístil na 11. místě z 21 soutěžích. V kategorii A (žáci 6. tříd) obsadila Alena Smejkalová 19. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a  blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

V úterý 28.2. se v naší škole sešli rodiče, jejich děti a učitelé 1. stupně. Společně jsme si popovídali, seznámili se s prostředím třídy. Předškoláčci si sedli (někteří poprvé) do školních lavic. Děti dokázaly, že jsou opravdu šikovné, umí krásně kreslit. Po "protahovacích" chvilkách jsme společnými silami vytvořili jarního motýlka. Miniškolička se vydařila, s úsměvem na tváři jsme všichni odcházeli spokojeně domů a už se těšíme na další setkání.        J.Benešová, L.Kučerová

Dne 16.2. 2017 nás v první třídě navštívila předškolní třída z nedaleké MŠ. Předškolní děti pozorně poslouchaly a i ty školní se snažily pracovat snad ještě lépe, než jak jsme zvyklí.

Předškoláci dostali příležitost projít si přímo ve vyučování učebnu a podívat se nenápadně kamarádům přes ramena, jak se jim daří v psaní. Poslechli si, co už školáci umí přečíst a zbyl i čas na úkol, který společně dobře zvládli.

Předškoláci společně s jejich učitelkami připravili pro školáky malý dárek, který dětem na konci návštěvy předali. Ani děti z MŠ neodešly zcela s prázdnou. Dostali od nás něco malého „na zub“ a „na přemýšlení“. Předškoláků sice nebylo mnoho, ale přesto se návštěva velmi vydařila.           

  p.uč. M.Chalupa

 

Ve středu 8. dubna 2017 se ve Velkém Meziříčí konalo okrskové kolo soutěže ve šplhu. Naši školu reprezentovali Rozmarínová Eliška a Král Stanislav z 1. třídy, Hedvábná Sabina a Drápela Lukáš ze 2. třídy, Klimeš Jan ze 3. třídy, Požárová Miriam a Homola Martin ze 4. třídy a Králová Helena a Kotačka Jiří z 5. třídy.

Z našich žáků si nejlépe vedli Král Stanislav (2. místo) a Rozmarínová Eliška (3. místo). Ti nás také budou reprezentovat na okresním kole ve Žďáru nad Sázavou.

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým sportovním výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

V lednu a únoru se naši žáci zúčastnili okresních kol vědomostních olympiád.

17. ledna 2017 se Gabriela Homolová z 8. třídy zúčasnila okresního kola dějepisné olympiády. Ze 44 soutěžících obsadila 22. místo.

1. února 2017 nás Marie Coufalová z 9. třídy reprezentovala na okresním kole olympiády z českého jazyka. Z 30 soutěžících obsadila 10. místo.

Matematická olympiáda 5. a 9. tříd se konala 24. 1. 2017. Z 9. třídy se zúčastnila Anna Novotná. Zařadila se mezi úspěšné řešitele, skončila na 26. místě z 47 zúčastněných žáků.

Z 5. třídy se matematické olympiády zúčastnili Ondřej Zezula a Natálie Kadlecová.

Všem jmenovaným žákům blahopřejeme k dosaženým výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.