V úterý 10. 4. se konala na naší škole druhá miniškolička. S dětmi a jejich rodiči jsme se sešli v tělocvičně.  Děti se představily a čekala na ně veselá rozcvička, cvičení s padákem a opičí dráha. Nezapomněli jsme také vyzkoušet horolezeckou stěnu. Na závěr dostaly děti za své sportovní výkony malou odměnu v podobě obrázku. Setkání s rodiči i dětmi bylo příjemné a těšíme se na setkání u zápisu do první třídy.                       P. Němcová, M. Chalupa

Žákyně osmé třídy Anna Rozmarínová se letos zapojila se svou výtvarnou prací s názvem Zamysli se! do soutěže Domov. Tato soutěž, kterou vyhlásil Památník Terezín, se zamýšlí nad uprchlíky a jejich pocity a problémy, se kterými se museli potýkat v období války, případně i v dnešní době.

Na svém zpracování tématu Anička pečlivě pracovala a my jí všichni budeme držet palce, aby se jí podařilo uspět a získat nějaké hezké ocenění.

 Mgr. Věra Musilová, tř. uč.

Na středu 4. dubna 2018 vyhlásila 6. třída Den s bláznivým účesem. Děti ten den mohly přijít do školy v netradičním účesu. Mile nás překvapila kreativita dětí. Určitě děkujeme za pomoc při vytváření účesů všem maminkám a tatínkům. Kritéria bodování byla známa předem. Body za účes, popřípadě i za kostým, jsme sečetli a udělali průměr na třídu. Soutěž vyhrála 1. třída, kde mělo nejvíce dětí crazy účes i kostým. Musíme zmínit i 3. třídu, kde měl úplně každý žák originální účes, ale obsadila 2. místo. Na 3. místě se umístila osmá třída.       

Žáci 6. třídy a p.uč. Aubusová 

V pondělí 9.dubna děti z 1., 2., 3. a 4.třídy besedovaly s Janem Opatřilem, autorem dětských knih. Spisovatel přiblížil svoji tvorbu a ilustrace z knihy Kapřík Metlík - nový domov, ukázal dětem i další knihy o kapříkovi. Děti si besedu užily, líbila se jim.  Někteří žáci si koupili knihy Jana Opatřila, aby si je mohli sami přečíst. Cestovné bylo hrazeno z fondu SRPDŠ.

1.stupeň- beseda se spisovatel...
1.stupeň- beseda se spisovatel...
1.stupeň- beseda se spisovatel...

 V pátek 6. 4. k nám zavítala paní lektorka ze Státního zdravotního ústavu. Pro děti měla připravené tři bloky zaměřené na prevenci úrazů.  Žáci si během skupinové práce připomněli, jaká nebezpečí na ně mohou číhat doma, ve škole, při sportu a jak jim lze předcházet. Své znalosti si mohli ověřit v soutěži „Riskuj bezpečně“.  Během zajímavého povídání a plnění úkolů si také vyzkoušeli své dovednosti a znalosti v situaci, ve které museli zavolat pomoc člověku, který nedýchá, a sami se museli ujmout role zachránce, který provádí resuscitaci. Děti se do všech aktivit zapojily s plným nasazením. Věřím, že se budou snažit úrazům předcházet, a pokud se dostanou do situace, při které je třeba pomoci, nebudou váhat ani minutu.                                   Tř. uč. P. Němcová

3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc
3.třída- první pomoc