Sraz žáků ve škole je od 15.30 do 15.45 hodin v určených třídách 1. stupně.

 

Letos jsme asi po 25 letech udělali změnu. Místo hlavního města Wien jsme se rozhodli pro studijní poznávací zájezd do 4. největšího města Rakouska Salzburgu.

     V Salzburgu jsme si prohlédli historické jádro města, zastavili se u rodného domu W. A. Mozarta. Zhlédli jsme známou zámeckou zahradu Mirabell, která byla ještě nádherně osázená. Pak nás čekala návštěva Domu přírody (Haus der Natur), kde jsme strávili 2 hodiny a ještě se nám to zdálo málo. Pak už jsme se rozloučili s městem a jeli se ubytovat.

     Po cestě jsme se ještě zastavili u jezera Wolfgangsee. Bydleli jsme v lázeňském městečku Bad Ischl, které proslavil císař František Josef I. se svou ženou "Sissi".  Z hostelu jsme viděli přímo na císařskou vilu (Keiservilla).

Ve středu 19. 6. 2018 proběhl celoškolní projekt Po mravenčí stezce.

Žáci 3. - 9. třídy při práci ve smíšených skupinách na naučné stezce Šebeň a při výtvarném tvoření na téma mravenci:

Žáci 1. a 2. třídy na naučné vycházce:

 

 

V pátek 29. června 2018 se sešli v kulturním domě žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a další hosté ke slavnostnímu ukončení školního roku. Nejprve ředitel školy František Eliáš zhodnotil uplynulý školní rok.  Za výrazné úspěchy v soutěžích a olympiádách udělil pět pochval ředitele školy. Dále byli oceněni nejlepší sběrači ve sběru papíru, obdrželi poukázky do prodejen WIKI. Třem žákům školy byl dále předán odznak všestrannosti, který vybojovali v Sazka Olympijském víceboji. Další poděkování patřilo členům žákovského parlamentu a zaměstnancům školy. Poté pozdravil žáky i zaměstnance školy starosta obce pan Josef Březka. Na závěr se se všemi rozloučili v pěkném a dojemném vystoupení také vycházející žáci. Na jeviště za nimi přišli naši prvňáčci, aby jim předali malý dárek na památku.

Vycházejícím žákům přejeme úspěšný start do další životní etapy a všem ostatním krásné a pohodové prázdniny.

 

Již 5 let se účastníme projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ (SOV), jehož garanty jsou naši olympionici. Už se nám podařilo získat stůl na stolní tenis, dresy na košíkovou, kulatý stůl na stolní tenis a letos v květnu jsme měli to velké štěstí, že jsme byli mezi 35 vylosovanými školami, které vyhrály finanční odměnu. Tuto výhru jsme si jeli 14. 6. 2018 do Prahy osobně převzít. A kdo jel? Pan ředitel Mgr. František Eliáš, naši nejlepší sportovci, žáci IX. třídy, Jana Bajerová a Tibor Hezina a za garanty SOV na naší škole p. uč. Mgr. Zuzana Jurková.