V pondělí 2. září 2019 jsme ve škole přivítali 17 nových prvňáčků. První den je do školy doprovodili jejich rodiče. Po slovech starostky obce Ing. Lucie Dostálové a ředitele školy Mgr. Františka Eliáše a předání dárků se již děti s paní učitelkou Mgr. Pavlínou Němcovou s chutí pustily do práce.

Přejeme dětem úspěšný start do školní docházky a rodičům radost z dětí.

Další fotografie zde

Ve středu 26. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti Obce Bory slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku s naší školou. Slova se ujala starostka obce Ing. Lucie Dostálová, ředitel školy Mgr. František Eliáš a třídní učitelka Mgr. Věra Musilová. Za přítomnosti rodičů, učitelů a dalších hostů obdrželi dnes již bývalí deváťáci osvědčení s výsledky "Malých maturit" a zvoneček na rozloučenou a podepsali se do pamětní knihy.

Přejeme našim mladým absolventům úspěšný start do další životní etapy.

2. část fotogalerie zde

V pátek 31. 5. 2019 jsme ve škole oslavili Den dětí. Ráno jsme se všichni sešli v tělocvičně, abychom zhlédli vystoupení tanečních kroužků a utkání v přehazované mezi žáky 8. ročníku a učiteli.  Souboj byl hodně vyrovnaný a napínavý až do konce. Za mohutného povzbuzování fanoušků obou družstev utkání skončilo 1:1.

Poté jsme se přesunuli na hřiště za školou. Zde proběhlo fotbalové utkání učitelů převlečených za čápy a vycházejících deváťáků představujících známe osobnosti. Fotbal skončil ve prospěch žáků.

Pak už následovaly atrakce na hřišti, které si nápaditě připravili žáci 8. ročníku. Za papírové peníze získané za splnění úkolů si děti "nakupovaly" sladkosti a další zboží.

Děkujeme SRPDŠ, které Den dětí finančně podpořilo.

 Foto z tělocvičny:

1

 Foto z atrakcí:

9. třída na fotbalu

 

Naše škola zavítala po tříleté pauze opět do Anglie. Tentokrát se vydala 8. a 9. třída v rekordním počtu 27 žáků. Navštívili jsme přímořské město Hastings. Zde nás čekaly pašerácké jeskyně, zřícenina hradu, piknik na pravém anglickém trávníku ve společnosti racků. Poté jsme navštívili akvárium a vyjeli si lanovkou nad město. Většina z nás ochutnala i typické fish and chips. Další den dopoledne nás čekal Brighton a zbyl i čas na nákupy. Odpoledne jsme vyrazili do Chichesteru, kde jsme zhlédli katedrálu a prošli se po skanzenu. Poslední den nesměl chybět Londýn, který jsme netrpělivě očekávali. Túru jsme začali ve čtvrti Greenwich, odkud jsme pluli lodí po Temži do historického středu. Tam jsme si prošli všechny nejdůležitější památky. Naši pouť jsme zakončili na London eye, ze kterého jsme se rozloučili s Londýnem z výšky. Poté jsme se rychle přesunuli metrem k autobusu a vydali se na cestu domů.

Musíme konstatovat, že zájezd se nám vydařil a splnil naše očekávání.  Žáci měli možnost procvičit si angličtinu v praxi, poznali trochu kulturu této země a prohlédli si krásná místa.

Foto z poznávacího zájezdu zde

V. Musilová, M. Aubusová

V pátek 17. května proběhl ve škole celoškolní projekt Den Země podpořený Obcí Bory.  Všichni žáci navštívili mobilní planetárium a dvě stanoviště Lesů ČR. Žáci první třídy společně s dětmi z mateřské školy měli možnost vidět živou lišku v kulturním domě, šesťáci lovili a poznávali bezobratlé živočichy v jezírku na školní zahradě, další žáci procházeli soutěžní botanickou stezku. Ve škole pak čekaly na žáky další ekologické aktivity. Počasí nám nakonec přálo, a tak si Den Země všichni užili.