Toto pololetí bylo u nás ve škole výjimečné. Výjimečný byl i závěr školního roku. Současná situace to trochu zkomplikovala, a proto se rozloučení se žáky 9.třídy konalo ve třídě bez účasti rodičů, ale za přítomnosti paní starostky Ing. Lucie Dostálové, pana ředitele Mgr. Františka Eliáše a paní učitelky třídní Ludmily Zikmundové. Slova se ujala paní starostka, popřála žákům úspěchy v dalším studiu, pan ředitel zhodnotil všech 9 let ve škole, připomněl úspěchy žáků v jednotlivých ročnících. Žáci obdrželi od paní starostky na rozloučenou zvoneček a podepsali se do kroniky SPOZ. A pak už nastal čas na přání pro deváťáky od paní učitelky třídní a předání vysvědčení.

Přeji všem mým deváťákům úspěšný start do další etapy života.

Ludmila Zikmundová, tř. učitelka

V týdnu od 17. do 22. února 2020 hostila naše škola čtyři stážistky z různých zemí světa. Z největší dálky, až z Indonésie, přiletěla Maria. Nejmladší ze studentek byla Olha z Ukrajiny, která si svým přátelským přístupem získala nejvíce sympatií u dětí. Další ze studentek Nutsa přiletěla z Gruzie a poslední Rubina z Arménie.

   

Fotografie a videa z výuky češtiny - 7. ročník zde

V týdnu od 17. 2. do 21. 2. bude na naší škole  probíhat projekt Edison.
Tento projekt v České republice funguje již 8 let. Jedná se o mezinárodní projekt, během kterého působí ve škole zahraniční studenti. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních her seznamují žáky s jejich zeměmi a kulturami. Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace českých žáků ke studiu cizích jazyků. Vzhledem k tomu, že celý projekt probíhá v angličtině a klade důraz na jeho interaktivitu (diskuze, hry), slouží rovněž pro zlepšení komunikačních schopností žáků v anglickém jazyce.
V naší škole budou působit studentky z Ukrajiny, Arménie, Gruzie a Indonésie. Tato skupina působí v České republice již od druhé poloviny ledna, naše škola je jejich čtvrtá v pořadí.
Žáci od 5. do 9. třídy mají do rozvrhu od pondělí do středy začleněny dvouhodinové anglické bloky s mluvčími, žáci 3. a 4. třídy jednohodinové bloky. Ve čtvrtek dopoledne budou žáci pracovat na společném projektu, v pátek ráno budou probíhat prezentace. V ostatních hodinách probíhá výuka dle rozvrhu.

Jménem SRPDŠ a vedení školy děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Děkujeme také všem sponzorům.

Seznam sponzorů ke stažení:

Ve čtvrtek 26. listopadu 2019 jsme si ve škole užili Den elegance, který pro nás připravili žáci 8. ročníku s paní učitelkou Aubusovou. Všem dětem to slušelo v krásném svátečním oblečení. Příjemným zážitkem byl pro děti i učitele oběd v naší školní "restauraci", kterou krásně připravili a ve které profesionálně obsluhovali  mladí číšníci a servírky.