Připomenutí 30. výročí sametové revoluce proběhlo i na naší základní škole. V pátek 15. listopadu se žáci páté až deváté třídy formou projektového dne blíže seznámili s událostmi spjatými se 17. listopadem roku 1989 - Dnem boje za svobodu a demokracii, který je zároveň i Mezinárodním dnem studentstva.

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých museli spolupracovat na jednotlivých úkolech tak, aby zvládli získat indicie vedoucí k vyluštění klíčového slova. V jazykové učebně žáci zhlédli video s písní Modlitba pro Martu, kterou zpívala Marta Kubišová v roce 1989 na Václavském náměstí.  Zde žáci museli doplnit do textu písně vynechaná slova a poté sestavit z rozstříhaných částí fotografii Václava Havla. Dále si žáci zkusili nacvičit část spartakiády, kterou pak předvedli před komisí a ostatními spolužáky. V deváté třídě na děti čekal obtížný úkol, jehož cílem bylo vymyslet vlastní báseň, která musela být propašována ze třídy k předem stanovené osobě.  Na tomto stanovišti žáci blíže poznali pojmy cenzura a samizdatová literatura. V šesté třídě byl připraven obchod, ve kterém museli sestavit rodinný nákup dle ceníku zboží z roku 1989. Dále museli vypočítat, za jak dlouho si v tehdejší době lidé vydělali 100 Kčs a zjišťovat pomocí tabletů, kdo byl Klement Gottwald a jaké ohlasy vyvolalo otištění jeho portrétu na tehdejší stokorunu.

Všem skupinám se nakonec podařilo vyluštit díky získaným indiciím klíčové slovo, a tak každý získal malou odměnu. Na závěr se všichni sešli v učebně fyziky, kde byla žákům promítnuta část filmu Rebelové. Velké poděkování patří žákům devátého ročníku, kteří se na organizaci tohoto projektu podíleli. 

Dita Malášková

 

 Závěrečným vystoupením a velkým potleskem byl v pátek ukončen celoškolní projekt Cirkus ve škole.

Fotografie z nácviku, generální zkoušky a ze samotného vystoupení pro nás připravila redakční rada složená z žáků, kteří se vystoupení neúčastnili. Ta pro nás také připravuje článek o průběhu projektu.

Fotogalerie: stavba stanu

Fotogalerie: úvodní vystoupení pro žáky

Fotogalerie: nácvik a generální zkouška

Fotogalerie: vystoupení

Fotogalerie: bourání stanu (zde se omlouváme za špatnou kvalitu při večerním focení)

Děkujeme rodičům za pomoc při stavění a bourání stanu a SRPDŠ za finanční podporu projektu.