Ve čtvrtek 16. června 2016 proběhl na naší škole lehkoatletický čtyřboj venkovských škol Železný mužíček. Kromě našich sportovců soutěžili žáci ze základních škol Křížanov, Mostiště, Radostín nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou.

Poděkování za podporu 24. ročníku sportovní soutěže "Železný mužíček" firmám a osobám

Alpa, a.s., Velké Meziříčí             

POEX Velké Meziříčí, a.s.                                                           

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

VEZEKO Velké Meziříčí

Kovo Dufek, s.r.o.

Acti Bois CZ s.r.o.

Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)

Český olympijský výbor

Jiřina Dvořáková, Bory

celá fotogalerie zde

V rámci volitelného předmětu dílny tvořivosti - redakce připravuje 11 žáků 8. ročníku videozprávy ze života školy. Žáci pracují jako jeden redakční tým. Připravují scénář, zastávají role kameramanů, provádějí střih, vytvářejí titulky. 

Zhlédněte 2. díl našich videozpráv zde:

Z archivu:

1. díl zde:

Již osmým rokem proběhly na naší škole „Malé školní maturity“. Žáci 9. ročníku psali od dubna písemné práce z českého jazyka a matematiky za všechny ročníky.  Když psali např. test první třídy, museli si dát záležet např. na sklonu písma i správných tvarech jednotlivých písmen.  Testy jim hodnotili učitelé z jednotlivých tříd.

Druhá část maturit byla ústní.  Na ni si žáci zopakovali učivo českého jazyka  (mluvnici  i  literaturu) a matematiky. U „maturit“  si potom vylosovali  otázky  z obou předmětů. Poslední částí byla prezentace na téma, které si každý žák zvolil podle svého zájmu. Letos jsme měli možnost zhlédnout jednu prezentaci v anglickém jazyce,  dvě z přírodopisu, dvě z fyziky, jednu z občanské výchovy, dvě ze zeměpisu a tři z dějepisu.  Většina žáků se tohoto úkolu zhostila velmi svědomitě a jejich prezentace byly na vynikající úrovni.

Celá fotogalerie zde

Mgr. Marta Aubusová

V pátek 3. června 2016 jsme oslavili Den dětí. Vzhledem k nepříznivému počasí proběhl celý program ve škole.

Nejprve se všichni sešli v tělocvičně, kde proběhlo tradiční utkání učitelů a žáků 8. ročníku v přehazované. Oba sety byly hodně napínavé, vyrovnané, nakonec však byli žáci přece jenom lepší a vyhráli 2:0. 

K fotbalovému utkání se dostavili učitelé jako bohové a žáci 9. ročníku jako retro. Učitelům se opět nevedlo, zápas skončil 1:0 pro deváťáky.

Potom se všichni rozešli po škole po různých atrakcích. Ty si svědomitě připravili žáci 8. ročníku. Za splnění úkolů získávaly děti papírové peníze a za ty nakupovaly sladkosti a další odměny. 

Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu celé akce. Na nákup sladkostí a dalších odměn přispělo sdružení částkou 5 000 Kč. 

 Celá fotogalerie zde

Zveme všechny na taneční akademii, která se koná v pátek 13. května 2016 v 16 hodin v tělocvičně ZŠ Bory. 

Vystoupí kroužky STREET DANCE (mladší i starší) a BREAK DANCE.

Vstupné dobrovolné