Zasedání školské rady dne 6.10.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok      2013-2014
 2. Projednání      bodového systému na evidenci a hodnocení přípravy žáka

Zasedání školské rady dne 25.3.2014

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš, Vladimír Homola

 

Program:

 1. Projednání      rozpočtu 2014
 2. Seznámení      s výsledky dotazníkové akce pro rodiče

Zasedání školské rady dne 14.10.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

 1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy

Zasedání školské rady dne 28.8.2013

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš, Petr Viliš

 

Omluveni:

 

Program:

 1. Projednání a vyjádření k návrhu změn ŠVP ZŠ Bory

Úvodní zasedání školské rady dne 21.3.2012

 

Přítomni: Jana Benešová, Věra Musilová, Marie Pekárková, Vladimír Homola, Božena Chalupová, František Eliáš

 

Omluveni: Petr Viliš

 

Program:

 1. Úvod,      představení členů, program jednání
 1. představení členů
 2. předání zápisu o volbě
 3. program jednání
 4. výpis ustanovení týkající se ŠR byl předán členům
  1. seznámení s předchozím, návrhy, změny
 5. svolává zasedání školské rady, připravuje program
  1. zapisovatel – písemné záznamy z jednání, usnesení
 1. Zákonné      normy školské rady – novela Školského zákona
 1. Jednací      řád školské rady
 1. Volba      předsedy
 1. Další      funkce
 1. Projednání      rozpočtu 2012
 2. Kontaktní      adresy, telefony, e-maily
 3. Stanovení      termínu příštího zasedání

   
   

Kalendář akcí  

Jarní prázdniny
pondělí 26.02.2018
00:00
- 00:00 hod.
Bruslení
úterý 06.03.2018
09:30
- 12:20 hod.