Děkujeme Emičce a Ondráškovi za krásné přání, udělalo nám velkou radost.

S dětmi jsme se dlouho neviděly a začíná nám být už smutno po jejich štěbetání a úsměvech.

Už se všechny těšíme, až se ve školce sejdeme. Zatím se tedy mějte hezky a dávejte na sebe pozor!

Kolektiv MŠ

Vážení rodiče dětí MŠ.

V souvislosti s uzavřením mateřské školy došlo k úpravě výše úplaty za měsíc březen. Podobně bude upravena úplata v měsíci dubnu. Přeplatky školného budou vraceny až po obnovení provozu MŠ.

 

V měsíci únoru si děti povídaly o zimní přírodě, životě zvířat v tomto ročním období a o řemeslech a povolání.

V pátek 14. 2. 2020 proběhl v MŠ karneval. V tomto školním roce jsme ho obohatili o program s kouzelníkem a jeho vystoupením nazvaným „Čarování se zvířátky“.

V rámci povídání o povolání se uskutečnila exkurze na obecní úřad za paní starostkou. Děti měly za úkol sledovat, jak je vybavená místnost, ve které pracuje p. starostka a zjistit, co potřebuje ke své práci. Své dojmy pak děti nakreslily.