ostatní fotky ve fotogalerii

Součástí programu mateřské školy jsou i témata zaměřená na podporu zdraví, na vytváření zdravých životních návyků a postojů. V rámci integrovaného bloku v měsíci říjnu si děti povídaly o zdravých a nezdravých potravinách, seznámily se s pojmem „Potravinová pyramida“.

Kluci se zajímají o techniku, holčičky si zase rády hrají na princezny. Na vycházce pozorujeme stroje, ve třídě si zahrajeme s lidovým říkadlem.

Děti se už ve školce „zabydlely“, zvykly si na nové prostředí, paní učitelky, režim..

Aby se tu cítily ještě lépe, starší děti si pro své malé kamarády připravily dramatizaci pohádky

O veliké řepě.

 

O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě

V předškolním věku se děti učí především nápodobou. Pohádka starších dětí zafungovala jako velká motivace k hereckému výkonu mladších dětí. Také ony si pohádku „O veliké řepě“ se zájmem zahrály.

 

Součástí naší obce je i bramborárna, která se nachází v blízkosti mateřské školy. Z oken tedy můžeme pozorovat traktory a ostatní zemědělské stroje, které jsou potřeba k práci na poli. Se zájmem děti sledují kombajny na brambory, rotační brány, podmítače. Znalosti a zkušenosti následně využíváme například při práci s encyklopedií.

 

Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli