Děti se už ve školce „zabydlely“, zvykly si na nové prostředí, paní učitelky, režim..

Aby se tu cítily ještě lépe, starší děti si pro své malé kamarády připravily dramatizaci pohádky

O veliké řepě.

 

O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě
O veliké řepě

V předškolním věku se děti učí především nápodobou. Pohádka starších dětí zafungovala jako velká motivace k hereckému výkonu mladších dětí. Také ony si pohádku „O veliké řepě“ se zájmem zahrály.

 

Součástí naší obce je i bramborárna, která se nachází v blízkosti mateřské školy. Z oken tedy můžeme pozorovat traktory a ostatní zemědělské stroje, které jsou potřeba k práci na poli. Se zájmem děti sledují kombajny na brambory, rotační brány, podmítače. Znalosti a zkušenosti následně využíváme například při práci s encyklopedií.

 

Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli
Na poli

Po přečtení pohádky „ Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajíčkovi postavit domek“

jsme se rozdělili do skupinek po třech nebo čtyřech a pro naše malé plyšové zajíčky

jsme stavěli domečky z klacíků, kamínků, ze šišek nebo z PET víček. Našim malým kamarádům

zajíčkům se nově vytvořené domečky moc líbily a hned se v nich zabydleli. A jak se líbí vám?

                                                                                  za  II. oddělení   Zikmundová Jana

Mateřská škola má v době hlavních prázdnin provoz dva týdny, od 1. 7. do 11. 7. Dětí je méně, ale vzdělávací činnost probíhá i v tomto období. Symbolem prázdnin jsou třešně, v prázdninovém provozu je učitelky zařadily do svého programu pro děti.