V mateřské škole se děti snažily přivolat jaro a připravovaly se i na svátek maminek. Pekly dobroty, sázely kytičky a malovaly obrázky. Přijela také za námi Víla srdíčková s pohádkou o včelkách.

MŠ - jaro
MŠ - jaro
MŠ - jaro

 

V mateřské škole se snažíme, aby se děti už od předškolního věku zajímaly o přírodu, společnost a svět, o vlivu člověka na životní prostředí. Zařazujeme tedy do vzdělávání i programy s touto tématikou. Tentokrát se děti dozvěděly další zajímavé informace o třídění odpadu.

Pohádkové dopoledne máme vždy, když k nám zavítá divadelní představení. Dnes to bylo s pohádkami, které se zabývaly lidskými vlastnostmi a péčí o zdraví.

MŠ - divadlo
MŠ - divadlo
MŠ - divadlo

Do MŠ přijela dentální hygienistka Bc. Bínová. V rámci prevence si povídala s dětmi o zoubcích, mlsání sladkostí a především o správné technice čištění zubů.

MŠ -dentální hygiena
MŠ -dentální hygiena
MŠ -dentální hygiena

V jarních měsících je zařazen program Hrajeme si na řemesla. Děti si povídají o řemeslu a povolání, hrají si na“ dospěláky “. Největší úspěch měla paní učitelka jako „paní doktorka“.

MŠ - hrajeme si na řemesla
MŠ - hrajeme si na řemesla
MŠ - hrajeme si na řemesla