Včeličkám i Motýlkům se odpoledne s pásmem písní, říkanek a tanečků velice vydařilo. Sluníčko nám svítilo, nechyběla pohádka ani dojatí a spokojení rodiče.

ostatní foto zde

Jarní besídka pro rodiče dětí z oddělení VČELEK

ostatní foto zde

Čarodějnická nálada se na konci dubna nevyhnula ani mateřské škole. O tu se velkým dílem postaraly paní kuchařka Maruška a paní školnice Jana.

ostatní foto zde

Ve třídě Včeliček je instalována interaktivní tabule, kterou ke vzdělávání využívají obě oddělení. Tentokrát do své vzdělávací nabídky zařadily učitelky MŠ program s tematickým zaměřením na příchod jara. Děti poznávaly jarní počasí, první jarní kytičky, povídaly si o práci na zahrádce. Určovaly hlásky ve slově a porovnávaly velikost, počítaly. Třídily prvky podle barvy a tvaru, skládaly puzzle, trénovaly sluchové vnímání.

ostatní foto zde

Na Den maminek se děti předem pečlivě připravovaly. Trénovaly besídku, vyráběly dárečky a přáníčka.  Nechybělo  ani sázení cibulek do květináče.

ostatní foto zde