Na Den maminek se děti předem pečlivě připravovaly. Trénovaly besídku, vyráběly dárečky a přáníčka.  Nechybělo  ani sázení cibulek do květináče.

ostatní foto zde

V dubnu jsme využívali krásného počasí. Zařazovali jsme delší vycházky, pohybové a soutěživé hry     na loukách, pozorovali jsme probouzející se přírodu.

ostatní foto zde

Paní Vinklárková přijela odehrát poslední divadelní představení pro děti v tomto školním roce. Pohádka O velikém šnekovi byla, jak už jsme na to od paní Vinklárkové zvyklí, velice krásně odehraná a zpracovaná.

ostatní foto zde

Výlety do přírody plánujeme i v tomto školním roce. Náš první výlet nás zavedl ke studánce, která má krásný název – Rusalka. Méně krásné bylo už to, že mlýnek, na který se děti těšily, pravděpodobně někdo ukradl nebo zničil. Dětem se snažíme těmito výlety ukázat krásy přírody. Chtěli bychom u nich také posilovat vztah k místu bydliště a snažíme se v tomto případě důsledně vytvářet i základy hodnot a norem společensky přijatelného  a očekávaného chování.

ostatní foto zde

Rozhodnutí o přijetí do MŠ ke stažení zde: