Mateřská škola se snaží posilovat imunitní systém dětí např. tím, že pravidelně zařazuje do svého programu tělovýchovné chvilky, dbá na dodržování hygieny a hygienické návyky neustále u dětí upevňuje. Za příznivého počasí děti chodí na zahradu nebo na procházky. MŠ také nastavuje pravidelný denní režim s dostatečným množstvím odpočinku /spánku. K důležitým faktorům patří i správný a vhodný výběr stravy a pitného režimu. Na pitný režim MŠ využívá v tomto období čaje z L. C. Rosa. Přislazujeme medem, který jsme dostali od pana Kříže z Borů, kterému tímto moc děkujeme.

 

Odpolední odpočinek je součástí vnitřního režimu každé mateřské školy, který se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Odpočinek je pro děti důležitý z hlediska duševního i fyzického vývoje. Relaxace je velmi důležitá. Když se děti naučí přes den relaxovat, nemají později ve škole sklony k hyperaktivitě a nepozornosti.

Mateřská škola na začátku školního roku zakoupila nová lehátka s matracemi. Podívejte se, jak se nám na nich krásně odpočívá.

ostatní foto zde

Děkujeme paní Sklenářové a panu Sklenáři za pozvání na výbornou svačinku a teplý čaj.

S dětmi jsme se vydali až na Bukovce, kde jsme se byli podívat na nov ě vysázené ovocné stromy. Cesta to byla pro nás velmi daleká, proto naše p. asistentka Romana Štěpánková domluvila toto velmi milé zastaveníčko. Děti si odpočinuly, zahřály a posilnily na další cestu/z připraveného moučníku se jim dělaly až boule za ušima. Ještě jednou děkujeme paní Sklenářové za velmi pohodové a vstřícné přijetí.

ostatní foto zde

Žáci deváté třídy navštívili mateřskou školu, aby se podívali, jak by vypadalo jejich případné budoucí povolání. Seznámili se s činnostmi učitelek školky a zapojili se do ranních her dětí.

Malá technická univerzita je zábavně-vzdělávací program určený dětem ve věku 3-7 let. Názorně a jednoduše děti seznamuje se základy techniky s využitím stavebnice LEGO DUPLO, kterou děti znají a mají ji rády. Cílem projektu je vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Na závěr každé lekce je volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získají po každé lekci diplom, který je odměnou (nikoli hodnocením) za jejich aktivitu a zároveň slouží jako informace pro rodiče. Včeličky si vyzkoušely program, který se věnoval městu a  všemu co ve městě najdeme,  tvorbě map. Program měl název „Stavitel města.                                                                                                                                          

ostatní foto zde