Divadelní představení ve školce

S pohádkami „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři Prasátka“ přijelo do mateřské školy Maňáskové divadlo Šternberk.

MŠ - divadlo
MŠ - divadlo
MŠ - divadlo

Včelky pro malé děti z Motýlků připravily dramatizaci pohádky O rukavičce. Malé děti se už „zabydlely ve svojí třídě a zvykly si na svoje paní učitelky“. Některé malé děti  však ještě mají obavy z přecházení do druhé třídy, do Motýlků. /neznají prostředí, p. učitelky/. Divadýlko je se staršími kamarády i třídou nenásilně seznámí a obavy odbourá.

MŠ -MOTÝLCI u VČELEK
MŠ -MOTÝLCI u VČELEK
MŠ -MOTÝLCI u VČELEK

Příběhy a tajemství Kalebas

I v letošním roce nadále spolupracujeme s Mgr. Bc. Svatavou Drlíčkovou, která pro děti ve školce připravuje muzikofiletické programy. V těchto, pro děti velmi aktivních, programech využívá techniky zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti. Také děti vede k vnímání rytmu a koordinaci pohybu.

V měsíci lednu zařazují p. učitelky téma Zima v lese. Děti se seznamují s životem lesních zvířat v zimním období a vytváří si vztah k přírodě.

Sníh se sype z oblohy, přikryl všechny stráně...

Letos nám zima se sněhovou nadílkou opravdu přeje. Hojně si jí tedy užíváme a vyrážíme na „sníh“ každý den.

MŠ - sníh
MŠ - sníh
MŠ - sníh