Mateřská škola se snaží posilovat imunitní systém dětí např. tím, že pravidelně zařazuje do svého programu tělovýchovné chvilky, dbá na dodržování hygieny a hygienické návyky neustále u dětí upevňuje. Za příznivého počasí děti chodí na zahradu nebo na procházky. MŠ také nastavuje pravidelný denní režim s dostatečným množstvím odpočinku /spánku. K důležitým faktorům patří i správný a vhodný výběr stravy a pitného režimu. Na pitný režim MŠ využívá v tomto období čaje z L. C. Rosa. Přislazujeme medem, který jsme dostali od pana Kříže z Borů, kterému tímto moc děkujeme.

 

Odpolední odpočinek je součástí vnitřního režimu každé mateřské školy, který se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Odpočinek je pro děti důležitý z hlediska duševního i fyzického vývoje. Relaxace je velmi důležitá. Když se děti naučí přes den relaxovat, nemají později ve škole sklony k hyperaktivitě a nepozornosti.

Mateřská škola na začátku školního roku zakoupila nová lehátka s matracemi. Podívejte se, jak se nám na nich krásně odpočívá.

ostatní foto zde

Děkujeme paní Sklenářové a panu Sklenáři za pozvání na výbornou svačinku a teplý čaj.

S dětmi jsme se vydali až na Bukovce, kde jsme se byli podívat na nov ě vysázené ovocné stromy. Cesta to byla pro nás velmi daleká, proto naše p. asistentka Romana Štěpánková domluvila toto velmi milé zastaveníčko. Děti si odpočinuly, zahřály a posilnily na další cestu/z připraveného moučníku se jim dělaly až boule za ušima. Ještě jednou děkujeme paní Sklenářové za velmi pohodové a vstřícné přijetí.

ostatní foto zde

Žáci deváté třídy navštívili mateřskou školu, aby se podívali, jak by vypadalo jejich případné budoucí povolání. Seznámili se s činnostmi učitelek školky a zapojili se do ranních her dětí.

   
   

Kalendář akcí  

Všeználek - okresní kolo
pátek 27.04.2018
07:15
- 13:00 hod.
Den Země
pátek 27.04.2018
07:40
- 12:15 hod.
Fotografování tříd a žáků
úterý 15.05.2018
07:40
- 12:15 hod.
Třídní schůzky SRPDŠ
středa 16.05.2018
15:30
- 17:00 hod.
Den dětí
pátek 01.06.2018
07:40
- 12:15 hod.
Železný mužíček
úterý 05.06.2018
07:40
- 12:15 hod.
Malé školní maturity
středa 06.06.2018
07:40
- 15:00 hod.